• หวานพอดี ที่4กรัม

  การขับเคลื่อนมาตรการคนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซองไม่เกิน 4กรัม ลดปัญหาโรคเรื้อรัง
 • รู้ทันต้องอ่อนหวาน

  Less Sweet Healthy Teeth
 • อาหารเสริมตามวัยสำหรับทารก

  อาหารอื่นที่ทารกได้รับเป็นมื้อนอกเหนือจากนมแม่หรือนมผสมเพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารครบถ้วนและพอเพียงสำหรับการเจริญเติบโต ช่วยให้ทารกปรับตัวจากการกินอาหารเหลวเป็นอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว
 • โภชนาการ

  การส่งเสริมโภชนาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เลือกอาหารที่บริโภคได้อย่างเหมาะสม มีคุณค่าครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

รู้จักเรา เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานเป็นเครือข่ายองค์กรและบุคคลหลายกลุ่ม ที่เน้นรณรงค์ให้เด็กๆ ลดการกินหวานให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย เครือข่ายฯ เกิดจากการรวมกุล่มของทันตแพทย์ กุมารแพทย นักโภชนาการ และนักวิชาการอิสระหลายสาขา โดยเริ่มต้นช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งนำความรู้เรื่องโรคภัยจากการกินหวานมาเผยแพร่สู่สังคม เพราะมีข้อมูลสำรวจว่าเด็กไทยในปัจจุบันจำนวนมากได้รับน้ำตาลจากการกินขนม นมหวาน นมเปรี้ยว และน้ำอัดลม มากเกินกว่าที่ควร ส่งผลให้เด็กไทยเป็นโรคอ้วนมากขึ้น ซึ่งจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาอีก

ข่าวสาร และ กิจกรรม

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • 1 ใน 3 ของคนไทย อ้วนลงพุง โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่­ติดต่อเรื่อรัง หรือโรค NCDs มากมาย เช่น กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (รวมถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง), กลุ่มโรคเบาหวาน, กลุ่มโรคมะเร็ง และ, กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด­) อ้วน ลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้อง หรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไป
 • Animation ลดพุง ลดโรค

  ตอนที่ 1 : ลดพุงลดโรค เรื่องย่อ : ภาพรวมของการลดพุงลดโรค ด้วยการปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายWatch on Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PXTuhsXPLWA&list=UU7BlGHIB7kG4K2n2sMMvd4gDownload : https://www.sendspace.com/file/oxzetn ตอนที่ 2 : กิจกรรมทางกาย 3 ระดับ เรื่องย่อ : กิจกรรมทางกาย 3 ระดับ แตกต่างกันอย่างไร Watch
 • หนังสือขอความร่วมมืองดจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน

  หนังสือขอความร่วมมืองดจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน download
 • เมนูน่าหม่ำ ทำง่าย จาก สสส.

  เมนูหรรษา 15 เมนู download หนังสือ Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6 Menu 7 Menu

เรื่องน่ารู้

 • โปรแกรมคำนวณน้ำตาลจากกรัมเป็นจำนวนช้อน
 • คู่มือ / ข้อแนะนำ
 • รายงาน / การศึกษา

Facebook

Powered by Supremo Hosting